مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده زرین کوب پایمر کد ۱۴۲۳

مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده این مجموعه با مجوز فعالیت از ستاد مدیریت حمل و نقل و ترافیک سوخت، محیط زیست، و پلیس راهور ناجا افتخار دارد خدمات خود را با امکانات پیشرفته و پرسنلی آموزش دیده، متخصص و متعهد جهت سهولت و سرعت در مراحل تحویل و اسقاط خودروهای فرسوده و در راستای تحقق و دستیابی به زمینی پاک، آسمانی آبی و شهری سالم و عاری از هرگونه آلودگی های زیستی به عنوان یک هدف و آرمان ملی به هموطنان عزیز در کوتاه ترین زمان عرضه نماید.
لذا بدین منظور از کلیه عزیزانی که دارای خودروهای فرسوده با شرایط تحویل جهت اسقاط بوده دعوت نموده تا با اقدامی حیاتی و موثر نسبت به تحویل آن به این مرکز سهم مهم و بسزایی در حفاظت، حراست و حمایت از محیط زیست و آب و خاک میهن عزیزمان داشته باشند

اصفهان - خیابان بعثت - میدان تاکسیرانی - خیابان فرزانگان

تلفن:۹ - ۳۴۶۲۰۸۸۸ - ۰۳۱

فکس: ۳۴۶۲۰۸۹۰ - ۰۳۱